Guest Speakers

Guest Speakers

GUEST SPEAKERS

Αλληλεπίδρασε με επαγγελματίες από τον χώρο των media και της επικοινωνίας και ενίσχυσε τις γνώσεις και εμπειρίες σου.

guest3-554x674


Απόκτησε επαρκή, σύγχρονη και μεστή γνώση, σε ένα ευέλικτο χρονικό πλαίσιο, σε συνδυασμό με πρακτική εξάσκηση και workshops γιατί μόνο τότε η γνώση γίνεται βιωματική εμπειρία.