ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απόκτησε γνώσεις και εμπειρία σε έναν ολοκληρωτικά νέο κλάδο που συνδέει τις πολιτικές εξελίξεις με τις επικοινωνιακές δεξιότητες!

poliyiki

Ανάπτυξε την πολιτική σκέψη;


Αναγνώρισε το ρόλο της μαζικής επικοινωνίας και των συνεπειών που επιφέρει στον ίδιο τον δημόσιο χώρο, στη δημοκρατία καθώς και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η επικοινωνία στην συνεχή εξέλιξη και τροποποίηση του πολιτικού πεδίου. Ανακάλυψε τεχνικές για να αναπτύξεις επικοινωνιακό λόγο στο πολιτικό πεδίο, εκφράζοντας αντικειμενικά ιδέες, απόψεις και ειδήσεις.

Πως αλλάζει η ζωή σου;


Γνωρίζεις συνεχώς τις πολιτικές εξελίξεις, αναπτύσσεις προβληματισμούς, διαφορετικό τρόπο σκέψης και μεθόδους προσέγγισης των ειδήσεων που τρέχουν στο προσκήνιο.
Εξέφρασε κατάλληλα την πολιτική σου άποψη στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, στις δημόσιες σχέσεις και μετέφερε αντικειμενικά ειδήσεις και εξελίξεις!