ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΤΙΝΗΣ

ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΤΙΝΗΣ

ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΤΙΝΗΣ

stinis

Η τηλεόραση και οι ειδήσεις είναι η ζωή μου για πολλά χρόνια.

Ως διευθυντικό στέλεχος σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης 20 χρόνια τώρα, καθώς και έχοντας ασχοληθεί με τη συστηματική μελέτη της εξέλιξης των διεθνών ενημερωτικών προτύπων, έχω αναρίθμητες εμπειρίες να μεταδώσω στα νέα μυαλά.